Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen bij onze vereniging horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

Dien uw klacht mondeling in bij Linda van der Hauw (06-51108280), voorzitter LR Ruterwille – PC Jong ût Ein

Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Secretatis Ruterwille – Jong ut Ein; Tryntsje Dijkstra, Harddraversweg 78, 8501 CP Joure.
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens het bestuur van
LR Ruterwille – PC Jong ut Ein

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij
de Stichting Veilige Paardensport (SVP), Postbus 3040, 3850 CA Ermelo.

SVP zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur, de manegehouder of overige manegemedewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!