De nostalgie van Ruterwille

De start van Ruterwille vond plaats in 1970 door enkele ruiters uit Vegelinsoord en omstreken. De leden bestonden uit Tetje Welles, Henk de Jong, Gerrit de Jong, Uilkje de Glee (nu Bakker), Ruurd de Glee, Anneke Klompmaker en dhr. Hobbeling. De instructie was in handen van dhr. Haagsma. Er werd gereden op het land van B. Klompmaker.

Het bestuur bestond uit leden, ouders van leden en de instructeur. De vergaderingen werden meestal gewoon aan de keukentafel bij familie de Glee gehouden. Alles ging gemoedelijk, maar ook toen viel men wel van het paard. Dhr. Hobbeling was in het bezit van een Belg, maar die kon ook wel gekke bokkensprongen maken. Gevolg hiervan was een paar gebroken ribben.

Vanaf ongeveer 1972 werd er in de zomer gereden bij Beene Krikke aan de Polderboskdyk.
Een prachtig plekje tussen de bomen. Iedereen ging er lopend heen. Piet Schaap en Jinke de Vries kwamen zelfs helemaal uit Broek, en hadden dus al een buitenrit gemaakt voordat ze op les kwamen. De meeste mensen hadden een eigen paard of gebruikten er een van iemand anders. Tussen de lessen door kreeg men koffie, die Tietje de With op haar fiets kwam brengen, dit is later overgenomen door Tiny Groen.

In die tijd werden er ook streekwedstrijden gereden. Hiervoor werd een clubtenue aangeschaft. Allemaal een zwart jasje en een beige rijbroek. Dames en heren droegen het zelfde jasje. De zadeldekjes waren knalgroen met een gele rand en met de naamopdruk ‘Ruterwille’.


Deze dekjes werden door Hennie de Jong, Tietje de With en Tiny Groen zelf gemaakt.
Ook het clubvaandel is met de hand geborduurd. Hier zijn heel wat uurtjes ingestoken voor mevr. Hoekstra uit Akmarijp en Tietje de With.

Als er aan een streekwedstrijd werd deelgenomen door een aantal leden, reed Berger met de vrachtwagen de paarden er heen. Zo’n dag was een uitje. Iedereen zat altijd bij elkaar en iedereen nam wat mee, zoals soep en broodjes.

In de wintermaanden werd er uitgeweken naar de manege in Hemrik. ‘s Morgens vroeg om ongeveer 7.00 uur begon Berger te rijden om overal de paarden op te laden. Tetje Welles ging meestal mee in de vrachtwagen, maar de rest ging met eigen vervoer.
Iedereen bleef zo’n zaterdagmorgen daar in de manege en kantine en de sterke verhalen vlogen dan over de tafel. Als Berger de paarden dan weer naar huis bracht, waren sommige baasjes nog niet thuis! Zo werd het paard van Tigi Crow een keer aan de boom vastgezet, omdat Bernard Kramer het vast nog gezellig had in de manege!

Omdat de winters lang waren en de leden ook wel eens wat wilden laten zien aan familie en vrienden, werd er een feestavond gehouden. Op het programma stond dan zaklopen, stoelendans, show met Friese paarden en een sprookje. Veel oefenen, lachen en hilarische momenten.


Een onderlinge springwedstrijd stond in de winter ook wel op het programma en dan was iedereen behoorlijk fanatiek! Om de clubkas wat te spekken, werd er elke winter een zaterdagmorgen gepland om een koekactie te houden. Alle leden deden hier aan mee, er werd in Vegelinsoord, Oudehaske, Haskerhorne en Joure verkocht. Iedereen deed goed z’n best. Zo goed zelfs dat één van de leden ‘s morgens vroeg haar zuster en zwager, die de dag ervoor getrouwd waren, uit bed belde.
Héél blij waren die, maar toch een koeke gekocht. Na zo’n koude morgen werd er met z’n allen snert gegeten bij Tiny Groen en later bij Café Dijkstra. Deze snert kon je de lepel recht in opzetten en was voorzien van roggebrood met spek. Hier deden we het dan voor, en voor de club natuurlijk!

Als er weer buiten kon worden gereden organiseerden de leden onderling regelmatig een buitenrit. Het was natuurlijk veel rustiger op de weg dan nu. Voor enkele heren moest er onderweg wel wat spannends gebeuren. Zo kon het zijn dat we bij de bulten zand van het viaduct bij Oudehaske, die in aanbouw was, met grote sprongen er bij op klauterden en voorzichtig glijdend weer naar beneden gingen. Best wel eng, maar de paarden trokken wel naar elkaar toe, dus ze gingen wel. Een bosrit maken wat ál zo’n feest. In draf achter elkaar aan, maar als er een laag hangende tak is, die de ruiter niet ziet, dan heb je een probleem. Dit overkwam Hans Krist, hij keek even achterom, zijn voorganger bukte voor de tak, en Hans kreeg hem voor z’n hoofd en kukelde er af.
Toen liep er een paard zonder berijder tussen. Het liep goed af.
Hij is weer opgestapt en later hebben we er smakelijk om gelachen.

De club Ruterwille werd ook elk jaar gevraagd om mee te rijden in de optocht van de Oranjevereniging van Oudehaske. Prachtig gezicht was dit, twee aan twee naast elkaar en Tetje Welles met het vaandel voorop. Een beetje reclame is nooit weg.

Als er iemand trouwde van de leden, was het de gewoonte dat de club hierbij aanwezig was. Iedereen in tenue op weg naar Herema State. Hier stonden we dan, een erehaag vormen om het bruidspaar, en een bekijks dat we dan hadden. Ook werden er mooie trouwfoto’s gemaakt, een wonder dat de paarden zo mooi in gelid bleven staan.

Bij P. Sierdsma in Oudehaske is ook nog enige tijd gereden. Dat de club met mekaar was, is zeker. Op een vrijde zaterdag werd er springmateriaal geverfd bij familie de Jong aan de Dolten. Niet alle verf kwam op de balken, maar dat maakte niet uit. Als het maar gezellig was.

Ook de vergaderingen in Café Dijkstra duurden tot in de late uurtjes.
Enkele bestuursleden waren; Auke de Jong, De Glee, Haagsma, Hobbeling, Durk Zwanenburg, Anno Valkena en Hendrik Hoekstra. De erste instructeur was dhr. Haagsma uit Langweer. Hierna kwam dhr. Adema uit Oudehaske, Pia Huisman van de manege in de Hemrik en later ook nog Hans Krist. De club Ruterwille heeft uit heel veel leden bestaan, hele trouwe, maar ook die maar kort lid zijn gebleven.

Nog enkele leden van toen; Tetje Welles, Henk de Jong, Gerrit de Jong, Uilkje de Glee, Ruurd de Glee, Anneke Klompmaker, dhr. Hobbeling, Anne Faber, Anne Snoei, Petra Adema, Christa Adema, Ytje Kornelis, Jenny Kornelis, Grietje de With, Ybeltje Sybrandy, Klaas Zijlstra, Douwe Smitstra, Willy de With, Hendrik Hoekstra, Jaap Zwanenbrug, Lucie Groen, Anno Valkena, Piet Schaap, Jinke de Vries, Tigi Crow, Tiny Berger, Aaltje Spoelstra, Peter Nicolai, Wieger Hoekstra, Dirk v.d. Heide, Jappie de Jong en mevr. Hof. (Misschien enkele leden, bestuursleden en instructie vergeten, excuus hiervoor.)

Dit was in grote lijnen het ontstaan en verloop van Ruterwille.