Algemeen:
LR Ruterwille en PC Jong ut Ein maken gebruik van de accommodatie van Stal van Akker aan de Haskerveldweg in Joure. Hier hebben wij op maandag- en woensdagavond de beschikking over 2 binnenbakken van 20m x 40m, die kunnen worden omgezet naar een baan van 20m x 60m en 20m x 20m.

Momenteel telt onze vereniging 55 leden en 6 bestuursleden. Het grootste gedeelte van de leden is actief in de wedstrijdsport.

Mogelijkheden:
LR Ruterwille en PC Jong ut Ein bieden haar leden de mogelijkheid tot het wekelijks volgen van lessen in Stoeterij PSC Joure.

Op maandag wordt er van 18.30u tot 21.30u les gegeven door Clarissa Braaksma uit Scharsterbrug. Op woensdag wordt er van 19.45u tot 21.45u door haar lesgegeven. De uren zijn onderverdeeld in jeugd, pony’s en paarden. De vereniging streeft er naar niet meer dan 4 ruiters in 1 les te hebben.

Op deze 2 lesavonden is er tevens ook de mogelijkheid om vrij te rijden. Dit geldt zowel voor administratieve leden, als voor rijdende leden. In de ene bak wordt dan gelest, en in de andere bak kan dan vrij gereden worden. Het is niet toegestaan om tijdens het vrij rijden privélessen te nemen, paarden te beleren of te longeren.

Naast de verenigingslessen worden er zo nu en dan ook extra dressuur- en/of springclinics georganiseerd.

Lidmaatschap:
Opgave van nieuwe leden dient schriftelijk te gebeuren door middel van een aanmeldingsformulier. Dit kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar de secretaris. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele jaar. Verhuizing, ziekte van het paard/pony verkoop paard/pony e.d. hebben daarop geen invloed. Het bestuur beslist in bijzondere gevallen. De contributie moet voor 1 juli van het lopende jaar zijn betaald. Het lidmaatschap moet vóór 1 december bij Sietse Kees van Stralen worden opgezegd en de startkaart vóór 1 november via mijnKNHS.nl, anders wordt het automatisch verlengd voor het volgende jaar, waardoor het lid de daar bij behorende kosten dient te betalen.