Nieuws

© Ruterwille/Jong ut ein      Ontwikkeld door DianaDesignStudio


28 Januari 2017

Ledenvergadering

Notulen 2016

- - - - - -

Uitslag

Deel 1

Clubkampioenschappen

- - - - - -

Ben je lid van Ruterwille-Jong ut ein en heb je een leuke foto van jou en je paard/pony? Mail hem  naar info@dianadesignstudio.nl voor plaatsing op de website.

- - - - - -

KLIK hier het INSCHRIJFFORMULIER voor nieuwe leden
Algemeen:
LR Ruterwille en PC Jong ut Ein maken gebruik van de accommodatie van Stoeterij Bommelsteijn aan de Haskerveldweg in Joure. Hier hebben wij op maandag- en woensdagavond de beschikking over 2 binnenbakken van 20m x 40m, die kunnen worden omgezet naar een baan van 20m x 60m en 20m x 20m.

Momenteel telt onze vereniging 74 administratieve leden, 13 ponyleden, 18 paardenleden en 5 bestuursleden. Het grootste gedeelte van de leden is actief in de wedstrijdsport.


Mogelijkheden:
LR Ruterwille en PC Jong ut Ein bieden haar leden de mogelijkheid tot het wekelijks volgen van lessen in Stoeterij Bommelsteijn.

Op maandag wordt er van 19.00u tot 21.00u les gegeven door Clarissa Braaksma uit Scharsterbrug. Op woensdag wordt er van 19.00u tot 22.00u les gegeven door Julien Beersma uit Witmarsum. Beide geven zowel spring- als dressuurles. De uren zijn onderverdeeld in jeugd, pony’s en paarden. De vereniging streeft er naar niet meer dan 7 ruiters in 1 les te hebben.

Sinds juli 2010 is er op woensdag van 18.00u tot 19.00u een nieuwe groep jeugdruiters (Bixieniveau) van start.  Vrij rijden vervalt op woensdag tijdens de bixieles, omdat dan beide bakken worden gebruikt voor het lessen.

Op deze 2 lesavonden is er tevens ook de mogelijkheid om vrij te rijden. Dit geldt zowel voor administratieve leden, als voor rijdende leden. In de ene bak wordt dan gelest, en in de andere bak kan dan vrij gereden worden. Het is niet toegestaan om tijdens het vrij rijden privélessen te nemen.

Naast de verenigingslessen worden er zo nu en dan ook extra dressuur- en/of springclinics georganiseerd.


Lidmaatschap:
Opgave van nieuwe leden dient schriftelijk te gebeuren door middel van het aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele jaar. Verhuizing, ziekte van het paard/pony verkoop paard/pony e.d. hebben daarop geen invloed. Het bestuur beslist in bijzondere gevallen. De contributie moet voor 1 juli van het lopende jaar zijn betaald. Het lidmaatschap moet vóór 1 december bij Tryntsje Dijkstra worden opgezegd en de startkaart/lidmaatschap Paard & Sport vóór 1 november via mijn KNHS, anders wordt het automatisch verlengd voor het volgende jaar, waardoor het lid de daar bij behorende kosten dient te betalen.

Informatie