Belangrijke datums!

Zet alvast in je agenda:

Clubkampioenschappen 11 december, 22 januari en 11 maart

Algemene Ledenvergadering en gezellige avond 31 januari

Toelichting volgt binnenkort per e-mail en op deze site